Fugl - Bird

fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fugler
Red-crested turaco Steller's sea eagle Rock dove Southern cassowary Gentoo penguin Bar-throated minla Shoebill Grey crowned crane Anna's hummingbird Rainbow lorikeet Grey heron Eurasian eagle-owl White-tailed tropicbird Indian peafowl Atlantic puffin American flamingo Blue-footed booby Keel-billed toucanBird Diversity 2013.png
Om dette bildet
Vitenskapelig klassifisering e
Kongedømme: Animalia
Phylum: Chordata
Clade : Sauropsida
Clade : Avemetatarsalia
Clade : Ornithurae
Klasse: Aves
Linné , 1758
Flere ordrer og tidsmessige intervaller for totalt antall grupper
Se bestillinger
* Infraclass Palaeognathae
Synonymer
 • Neornithes Gadow, 1883

Fugler er en gruppe av varmblodige virveldyr som utgjør den klasse Aves / v jeg z / , karakterisert ved fjær , tannløs beaked kjever, den legging av hardskallede egg, en høy metabolsk hastighet, en fire-kammer, hjerte og sterkt, men likevel lett skjelett . Fugler lever over hele verden og varierer i størrelse fra 5,5 cm (2,2 tommer) bie-kolibri til 2,8 m (9 ft 2 tommer ) struts . Det er omtrent ti tusen levende arter, hvorav mer enn halvparten er passerine eller "perching" fugler. Fugler har vinger hvis utvikling varierer etter art; de eneste kjente gruppene uten vinger er de utdødde moa- og elefantfuglene . Vinger, som utviklet seg fra forbena , ga fuglene muligheten til å fly, selv om videre evolusjon har ført til tap av flukt i noen fugler, inkludert strutsefugler , pingviner og forskjellige endemiske øyarter. Fordøyelsessystemet og luftveiene hos fugler er også unikt tilpasset flyging. Noen fuglearter i vannmiljøer, spesielt sjøfugler og noen vannfugler , har utviklet seg videre for svømming.

Fugler er en gruppe fjærete dinopaur- dinosaurer og utgjør de eneste levende dinosaurene . På samme måte betraktes fugler som reptiler i den moderne kladistiske forstanden av begrepet, og deres nærmeste levende slektninger er krokodillerne . Fugler er etterkommere av de primitive avialanene (hvis medlemmer inkluderer Archaeopteryx ) som først dukket opp for rundt 160 millioner år siden (mya) i Kina. I følge DNA-bevis utviklet moderne fugler ( Neornithes ) seg i midten til sen kritt , og diversifiserte seg dramatisk rundt tiden for kritt-paleogen-utryddelseshendelsen 66 mya, som drepte pterosaurene og alle ikke-fugle dinosaurer.

Mange sosiale arter formidler kunnskap på tvers av generasjoner, som regnes som en kulturform . Fugler er sosiale, kommuniserer med visuelle signaler, samtaler og sanger , og deltar i en slik oppførsel som kooperativ avl og jakt, flokking og mobbing av rovdyr. De aller fleste fuglearter er sosialt (men ikke nødvendigvis seksuelt) monogame , vanligvis i en hekkesesong om gangen, noen ganger i årevis, men sjelden livet ut. Andre arter har avlssystemer som er polygyne (en hann med mange kvinner) eller sjelden polyandrous (en kvinne med mange hanner). Fugler produserer avkom ved å legge egg som blir befruktet gjennom seksuell reproduksjon . De legges vanligvis i et rede og ruges av foreldrene. De fleste fugler har en lengre periode med foreldreomsorg etter klekking.

Mange fuglearter er økonomisk viktige som mat til konsum og råmateriale i produksjonen, med tamme og ikke- tunge fugler som viktige kilder til egg, kjøtt og fjær. Sangfugler , papegøyer og andre arter er populære som kjæledyr. Guano (fugleekskrementer) høstes for bruk som gjødsel. Fugler figurerer gjennom menneskelig kultur. Cirka 120 til 130 arter er utryddet på grunn av menneskelig aktivitet siden 1600-tallet, og hundrevis flere før da. Menneskelig aktivitet truer rundt 1200 fuglearter med utryddelse, selv om det pågår forsøk på å beskytte dem. Recreational fugletitting er en viktig del av økoturisme bransjen.

Evolusjon og klassifisering

Plate av stein med fossile bein og fjærinntrykk
Archaeopteryx lithographica regnes ofte som den eldste kjente ekte fuglen.

Den første klassifiseringen av fugler ble utviklet av Francis Willughby og John Ray i deres Ornitologiae fra 1676 . Carl Linné endret dette arbeidet i 1758 for å utforme det taksonomiske klassifiseringssystemet som for tiden er i bruk. Fugler er kategorisert som den biologiske klassen Aves i Linnés taksonomi . Fylogenetiske taksonomi steder Aves i dinosaur clade theropoder .

Definisjon

Aves og en søstergruppe, ordenen Crocodilia , inneholder de eneste levende representantene for reptilkledningen Archosauria . På slutten av 1990-tallet ble Aves oftest definert fylogenetisk som alle etterkommere av den siste felles forfaren til moderne fugler og Archaeopteryx lithographica . Imidlertid fikk en tidligere definisjon foreslått av Jacques Gauthier bred valuta i det 21. århundre, og brukes av mange forskere, inkludert tilhengere av fylokodesystemet . Gauthier definerte at Aves kun inkluderte krongruppen til settet med moderne fugler. Dette ble gjort ved å ekskludere de fleste grupper som bare er kjent fra fossiler , og i stedet tildele dem til den bredere gruppen Avialae, delvis for å unngå usikkerheten rundt plasseringen av Archaeopteryx i forhold til dyr som tradisjonelt betraktes som teropod dinosaurer.

Gauthier og de Queiroz identifiserte fire forskjellige definisjoner for det samme biologiske navnet "Aves", noe som er et problem. Forfatterne foreslo å reservere begrepet Aves bare for krongruppen bestående av den siste felles forfaren til alle levende fugler og alle dens etterkommere, som tilsvarer betydningen nummer 4 nedenfor. Han tildelte andre navn til de andre gruppene.

Krokodiller

Fugler

Skilpadder

Øgler (inkludert slanger )

Fuglenes fylogenetiske forhold til store levende reptilgrupper.
 1. Aves kan bety alle arkosaurene nærmere fugler enn krokodiller (vekselvis Avemetatarsalia )
 2. Aves kan bety de avanserte arkosaurene med fjær (vekselvis Avifilopluma )
 3. Aves kan bety de fjærete dinosaurene som flyr (vekselvis Avialae )
 4. Aves kan bety den siste felles forfaren til alle de nåværende levende fuglene og alle dens etterkommere (en " krongruppe ", i denne forstanden synonymt med Neornithes )

Under den fjerde definisjonen blir Archaeopteryx , som tradisjonelt betraktes som et av de første medlemmene av Aves, fjernet fra denne gruppen og blir en dinosaur som ikke er aviær i stedet. Disse forslagene er vedtatt av mange forskere innen paleontologi og fugleutvikling , selv om de eksakte definisjonene som er brukt, har vært inkonsekvente. Avialae, som opprinnelig ble foreslått å erstatte det tradisjonelle fossile innholdet i Aves, brukes ofte synonymt med ordbruket "fugl" av disse forskerne.

Maniraptoromorpha

Coelurus

Ornitolestes

Maniraptoriformes

Ornithomimosauria

Maniraptora

Alvarezsauridae

Pennaraptora

Oviraptorosauria

Paraves

Kladogram som viser resultatene av en fylogenetisk studie av Cau, 2018.

De fleste forskere definerer Avialae som grenbasert klade, selv om definisjonene varierer. Mange forfattere har brukt en definisjon som ligner på "alle theropods nærmere fugler enn Deinonychus ", med Troodon noen ganger lagt til som en annen ekstern spesifisering i tilfelle den er nærmere fugler enn Deinonychus . Avialae blir også av og til definert som en apomorfibasert klade (det vil si en basert på fysiske egenskaper). Jacques Gauthier , som kalte Avialae i 1986, definerte den på nytt i 2001 som alle dinosaurer som hadde fjærede vinger som ble brukt i flaksende flukt , og fuglene som stammer fra dem.

Til tross for at den for tiden er en av de mest brukte, har kronegruppedefinisjonen av Aves blitt kritisert av noen forskere. Lee og Spencer (1997) hevdet at, i motsetning til hva Gauthier forsvarte, ville denne definisjonen ikke øke stabiliteten til kladen, og det nøyaktige innholdet i Aves vil alltid være usikkert fordi enhver definert klade (enten krone eller ikke) vil ha få synapomorfier som skiller det fra sine nærmeste slektninger. Deres alternative definisjon er synonymt med Avifilopluma.

Dinosaurer og fuglenes opprinnelse

Anchiornis huxleyi er en viktig informasjonskilde om den tidlige evolusjonen av fugler i slutten av jura .
Paraves

Scansoriopterygidae

Eosinopteryx

Eumaniraptora

Jinfengopteryx

Aurornis

Dromaeosauridae

Troodontidae

Avialae

Kladogram etter resultatene av en fylogenetisk studie av Cau et al. , 2015.

Basert på fossile og biologiske bevis, aksepterer de fleste forskere at fugler er en spesialisert undergruppe av theropod- dinosaurer , og mer spesifikt er de medlemmer av Maniraptora , en gruppe theropods som inkluderer dromaeosaurider og oviraptorosaurs , blant andre. Etter hvert som forskere har oppdaget flere teropoder nært knyttet til fugler, har det tidligere klare skillet mellom ikke-fugler og fugler blitt uskarpt. Nylige funn i Liaoning- provinsen i det nordøstlige Kina, som demonstrerer mange små dinosaurer med fjærfjær , bidrar til denne tvetydigheten.

Konsensusoppfatningen i moderne paleontologi er at flygende teropoder, eller avialaner , er de nærmeste slektningene til deinonychosaurs , som inkluderer dromaeosaurider og troodontider . Sammen danner disse en gruppe som heter Paraves . Noen basalmedlemmer i Deinonychosauria, for eksempel Microraptor , har funksjoner som kan ha gjort det mulig for dem å gli eller fly. De mest basale deinonychosaurene var veldig små. Dette beviset reiser muligheten for at forfedrene til alle paravene kan ha vært arboreale , har vært i stand til å gli, eller begge deler. I motsetning til Archaeopteryx og de ikke-avialanske fjærdinosaurene, som først og fremst spiste kjøtt, antyder nylige studier at de første avialanerne var altetende .

Den sen jura Archaeopteryx er kjent som en av de første overgangsfossiler som finnes, og det ga støtte til teorien om evolusjon i slutten av det 19. århundre. Archaeopteryx var den første fossilen som viste både tydelig tradisjonelle reptilkarakteristikker - tenner, klørfinger og en lang, øgle-aktig hale - samt vinger med flyfjær som ligner på moderne fuglers. Det regnes ikke som en direkte forfader til fugler, selv om det muligens er nært beslektet med den sanne forfederen.

Tidlig evolusjon

Hvit steinplate igjen med sprekker og inntrykk av fuglefjær og bein, inkludert lange parede halefjær
Confuciusornis sanctus , en krittfugl fra Kina som levde for 125 millioner år siden, er den eldste kjente fuglen som har nebb.

Over 40% av nøkkelegenskapene som ble funnet hos moderne fugler, utviklet seg i løpet av den 60 millioner år lange overgangen fra de tidligste fugelinjearkosaurene til de første maniraptoromorfene , dvs. de første dinosaurene nærmere levende fugler enn til Tyrannosaurus rex . Tap av osteoderms som ellers er vanlig i arkosaurier og anskaffelse av primitive fjær kan ha skjedd tidlig i denne fasen. Etter utseendet til Maniraptoromorpha markerte de neste 40 millioner årene en kontinuerlig reduksjon av kroppsstørrelse og akkumulering av neoteniske (ungdomslignende) egenskaper. Hypercarnivory ble stadig mindre vanlig mens hjernehodene ble forstørret og forbenene ble lengre. Den integument utviklet seg til komplekse, pennaceous fjær.

De eldste kjente fossilene (og sannsynligvis de tidligste avialanene) kommer fra Tiaojishan-formasjonen i Kina, som er datert til slutten av jura- perioden ( Oxford- scenen), for rundt 160 millioner år siden. Avialan-arten fra denne tidsperioden inkluderer Anchiornis huxleyi , Xiaotingia zhengi og Aurornis xui .

Den velkjente sannsynlige tidlige avialanen, Archaeopteryx , stammer fra litt senere jura bergarter (ca 155 millioner år gamle) fra Tyskland . Mange av disse tidlige fuglene delte uvanlige anatomiske trekk som kan være forfedre til moderne fugler, men ble senere tapt under fugleutviklingen. Disse funksjonene inkluderer forstørrede klør på andre tå som kan ha blitt holdt fri for bakken i livet, og lange fjær eller "bakvinger" som dekker bakbenene og føttene, som kan ha blitt brukt i manuell manøvrering fra luften.

Avialans diversifiserte seg til et bredt utvalg av former i løpet av krittperioden . Mange grupper beholdt primitive egenskaper , for eksempel klør på vinger og tenner, selv om sistnevnte gikk tapt uavhengig i en rekke avialangrupper, inkludert moderne fugler (Aves). Stadig stive haler (spesielt den ytterste halvdelen) kan sees i utviklingen av maniraptoromorfer, og denne prosessen kulminerte i utseendet til pygostilen , en forening av smeltede ryggvirvler. Sent på krittiden, for rundt 100 millioner år siden, utviklet forfedrene til alle moderne fugler et mer åpent bekken, slik at de kunne legge større egg sammenlignet med kroppsstørrelse. For rundt 95 millioner år siden utviklet de en bedre luktesans.

En tredje fase av evolusjon av fugler som starter med Ornithothoraces (de "fuglkiste" avialanene) kan assosieres med raffinering av aerodynamikk og flyegenskaper, og tap eller ko-forening av flere skjelettfunksjoner. Spesielt viktig er utviklingen av et forstørret, kjølt brystben og alulaen , og tapet av gripende hender.

Avialae

Anchiornis

Archaeopteryx

Xiaotingia

Rahonavis

Jeholornis

Jixiangornis

Euavialae

Balaur

Avebrevicauda

Zhongjianornis

Sapeornis

Pygostylia

Confuciusornithiformes

Protopteryx

Pengornis

Ornitortoroser

Kladogram etter resultatene av en fylogenetisk studie av Cau et al. , 2015.

Tidlig mangfold av forfedre til fugler

Ichthyornis , som levde for 93 millioner år siden, var den første kjente forhistoriske fuglefamilien bevart med tenner.
Ornitortoroser

Enantiornithes

Euornithes

Arkeorhynchus

Ornithuromorpha

Patagopteryx

Vorona

Schizooura

Hongshanornithidae

Jianchangornis

Songlingornithidae

Gansus

Apsaravis

Ornithurae

Hesperornithes

Ichthyornis

Vegavis

Aves

Mesozoisk fuglefylogeni forenklet etter Wang et al., 2015 fylogenetisk analyse.

Den første store, mangfoldige avstamningen av korte halefugler som utviklet seg, var Enantiornithes , eller "motsatte fugler", så kalt fordi konstruksjonen av skulderbenene deres var i motsatt retning av moderne fugler. Enantiornithes okkuperte et bredt spekter av økologiske nisjer , fra sand-undersøkende strandfugler og fiskespisere til trehusformer og frøspisere. Mens de var den dominerende gruppen av avialaner i krittiden, ble enantiornithes utryddet sammen med mange andre dinosaurgrupper på slutten av mesozoikatiden .

Mange arter av den andre store avialanske avstamningen som diversifiserte seg, Euornithes (som betyr "ekte fugler", fordi de inkluderer forfedrene til moderne fugler), var semi-akvatiske og spesialiserte seg på å spise fisk og andre små vannorganismer. I motsetning til de Enantiornithes, som dominerte landbaserte og trelevende habitater, de fleste tidlige euornithes manglet perching tilpasninger og synes å ha tatt shorebird-lignende arter, vadere, og bading og dykking arter.

Sistnevnte inkluderte overfladisk måke- lignende Ichthyornis og Hesperornithiformes , som ble så godt tilpasset jakt på fisk i marine miljøer at de mistet evnen til å fly og ble primært akvatiske. De tidlige euornithene så også utviklingen av mange trekk knyttet til moderne fugler, som sterkt kjølte brystben, tannløse, nebbet deler av kjeve (selv om de fleste ikke-fugle euornithes beholdt tenner i andre deler av kjeve). Euornithes inkluderte også de første avialansene som utviklet ekte pygostyle og en fullstendig mobil fan av halefjær, som kan ha erstattet "bakvingen" som den primære modusen for manøvrerbarhet og bremsing under flyging.

En studie om evolusjon av mosaikk i fugleskallen fant at den siste felles forfaren til alle Neornithes kan ha hatt et nebb som ligner på den moderne kroknebben vanga og en hodeskalle som ligner den fra den eurasiske gulloriolen . Siden begge artene er små luftfartøyer og fôrhøstende alteter , ble en lignende økologisk nisje utledet for denne hypotetiske forfedren.

Diversifisering av moderne fugler

Aves
Palaeognathae

Struthioniformes

Tinamiformes

Neognathae

Andre fugler ( Neoaves )

Galloanserae

Anseriformes

Galliformes

Basale avvik fra moderne fugler
basert på Sibley-Ahlquist taksonomi

Alle moderne fugler ligger i krongruppen Aves (vekselvis Neornithes), som har to underavdelinger: Palaeognathae , som inkluderer de flygeløse strutsefuglene (som strutsene ) og den svaktflygende tinamousen , og den ekstremt mangfoldige Neognathae , som inneholder alle andre fugler . Disse to underavdelingene blir ofte gitt rang av overordnet , selv om Livezey og Zusi tildelte dem "kohort" rang. Avhengig av det taksonomiske synspunktet, varierer antall kjente levende fuglearter alt fra 9 800 til 10 758.

Oppdagelsen av Vegavis , et sent krittmedlem av Anatidae , beviste at diversifiseringen av moderne fugler startet før Cenozoic-tiden . Kjærligheten til en tidligere fossil, den mulige galliforme Austinornis lentus , datert for rundt 85 millioner år siden, er fortsatt for kontroversiell til å gi et fossilt bevis på moderne fuglediversifisering.

De fleste studier er enige om en krittalder for den siste felles forfedren til moderne fugler, men estimatene spenner fra middelkritt til den siste sen kritt . Tilsvarende er det ikke enighet om hvorvidt det meste av den tidlige diversifiseringen av moderne fugler skjedde før eller etter kritt-paleogenogen utryddelsesbegivenhet . Denne uenigheten er delvis forårsaket av avvik i bevisene; de fleste molekylære dateringsstudier antyder en kritt evolusjonær stråling , mens fossile bevis peker på en Cenozoic stråling (den såkalte 'bergarter' kontra 'klokker' kontrovers). Tidligere forsøk på å forene molekylære og fossile bevis har vist seg å være kontroversielle, men nyere estimater ved bruk av et mer omfattende utvalg av fossiler og en ny måte å kalibrere molekylære klokker på , viste at mens moderne fugler oppsto tidlig i sen kritt på Vest-Gondwana, en puls av diversifisering i alle større grupper skjedde rundt kritt-paleogen-utryddelseshendelsen. Moderne fugler utvidet seg fra West Gondwana til Laurasia gjennom to ruter. En rute var et Antarktis-utveksling i Paleogen. Dette kan bekreftes med tilstedeværelsen av flere fuglegrupper i Australia og New Zealand. Den andre ruten var trolig gjennom nordamerikanske, via landbroer under paleocen. Dette tillot utvidelse og diversifisering av neornitter til Holarctic og Paleotropics.

Klassifisering av fugleordrer

Kladogram over moderne fuglerelasjoner basert på Kuhl, H. et al. (2020)

Aves

Primitive nåtidsfugler ( strutser og pårørende) Struthio camelus - Etosha 2014 (1) hvit bakgrunn.jpg

Neognathae
Galloanserae

Galliformes ( kyllinger og slektninger) Red Junglefowl av George Edward Lodge hvit bakgrunn.png

Anseriformes ( ender og pårørende) Cuvier-97-Canard colvert.jpg

Neoaves
Mirandornithes

Phoenicopteriformes (flamingoer) Cuvier-87-Flamant rouge.jpg

Podicipediformes (grebes) Podiceps cristatus Naumann hvit bakgrunn.jpg

Basal Landbirds
Gruimorphae

Gruiformes ( skinner og kraner ) Cuvier-72-Grue cendrée.jpg

Charadriiformes ( vadefugler og pårørende) D'Orbigny-Mouette rieuse et Bec-en-ciseaux hvit bakgrunn.jpg

Opisthocomiformes (hoatzin) Cuvier-59-Hoazin huppé.jpg

Caprimulgiformes ( swifts , kolibrier , nightjars og allierte) Haaksnavelkolibrie.jpg

Columbaves

Otidiformes (bustards) Cayley Ardeotis australis flipped.jpg

Musophagiformes (turacos) Planches enluminées d'histoire naturelle (1765) (Tauraco persa) .jpg

Cuculiformes (gjøk) Britiske fugler i deres hjemsøk (Cuculus canorus) .jpg

Columbiformes (duer) Meyers grosses Konversations-Lexikon - ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens (1908) (Antwerpener Breiftaube) .jpg

Mesitornithiformes (mesites) Monias benschi 1912 hvit bakgrunn.jpg

Pterocliformes (sandgrouse) Pterocles quadricinctus hvit bakgrunn.jpg

Ardeae
Eurypygimorphae

Phaethontiformes (tropicbirds) Cuvier-95-Phaeton à bec rouge.jpg

Eurypygiformes ( solstråle og kagu ) Cuvier-72-Caurale soleil.jpg

Aequornithes

Gaviiformes ( lommer )

Austrodyptornithes

Procellariiformes ( albatrosser og petrels ) Thalassarche chlororhynchos 1838.jpg

Sphenisciformes (pingviner) Chinstrap Penguin white background.jpg

Ciconiiformes (storker) Weißstorch (Ciconia ciconia) hvit bakgrunn.jpg

Suliformes ( boobies , skarver , etc.)

Pelecaniformes ( pelikaner , hegre og ibiser ) Spot-fakturert pelikan start hvit bakgrunn.jpg

Telluraves
Afroaves
Accipitrimorphae

Cathartiformes (New World gribber) Vintage Vulture Drawing white background.jpg

Accipitriformes ( hauk og slektninger) Golden Eagle Illustrasjon hvit bakgrunn.jpg

Strigiformes (ugler) Cuvier-12-Hibou à huppe courte.jpg

Coraciimorphae

Coliiformes ( musefugler )

Cavitaves

Leptosomiformes (gjøkrulle)

Trogoniformes (trogoner og quetzals) Harpactes fasciatus 1838 hvit bakgrunn.jpg

Picocoraciae

Bucerotiformes ( hornbills og slektninger) En monografi av Bucerotidæ, eller familien til hornhornene (plate II) (hvit bakgrunn) .jpg

Picodynastornithes

Coraciiformes ( isfisk og slektninger) Cuvier-46-Martin-pêcheur d'Europe.jpg

Piciformes ( hakkespett og slektninger) Atlante ornitologico (Tav. 26) (picchio verde) .jpg

Australaves

Cariamiformes (seriemas) Cariama cristata 1838 hvit bakgrunn.jpg

Eufalconimorphae

Falconiformes (falcons) New ZealandFalconBuller hvit bakgrunn.jpg

Psittacopasserae

Psittaciformes (papegøyer) Pyrrhura lucianii - Castelnau 2.jpg

Passeriformes (passerines) Cuvier-33-Moineau domestique.jpg

Klassifiseringen av fugler er et omstridt spørsmål. Sibley og Ahlquist 's Fylogeni og klassifisering av Birds (1990) er et landemerke arbeid på klassifisering av fugler, selv om det er ofte debattert og stadig revidert. De fleste bevis ser ut til å antyde at ordrenes tildeling er nøyaktig, men forskere er uenige om forholdet mellom ordrene selv; Bevis fra moderne fuglenes anatomi, fossiler og DNA har alle blitt brakt for å takle problemet, men ingen sterk enighet har kommet. Mer nylig gir nye fossile og molekylære bevis et stadig tydeligere bilde av utviklingen av moderne fugleordrer.

Genomikk

Fra og med 2020 har genomet blitt sekvensert for minst en art i omtrent 90% av eksisterende fuglefamilier (218 av 236 familier anerkjent av Howard and Moore Checklist ).

Fordeling

liten fugl med blek mage og bryst og mønstret vinge og hode står på betong
Utvalget av gråspurv har utvidet dramatisk på grunn av menneskelig aktivitet.

Fugler lever og hekker i de fleste terrestriske habitater og på alle syv kontinenter, og når sitt sørlige ytterpunkt i snøblomstens avlskolonier opp til 440 kilometer (270 mi) innlandet i Antarktis . Det høyeste fuglediversiteten forekommer i tropiske regioner. Det ble tidligere antatt at dette høye mangfoldet var resultatet av høyere spesieringsgrader i tropene; nyere studier fant imidlertid høyere spesieringsgrader i høye breddegrader som ble oppveid av større utryddelsesrater enn i tropene. Mange arter vandrer årlig over store avstander og over havene; flere familier av fugler har tilpasset seg livet både i verdenshavene og i dem, og noen sjøfuglearter kommer i land bare for å avle, mens noen pingviner er registrert som dykker opp til 300 meter (980 fot) dype.

Mange fuglearter har etablert avlspopulasjoner i områder de er blitt introdusert for av mennesker. Noen av disse introduksjonene har vært bevisste; den fasan , for eksempel, har blitt innført over hele verden som et spill fugl . Andre har vært tilfeldig, for eksempel etablering av ville munkeparakitter i flere nordamerikanske byer etter at de flyktet fra fangenskap. Noen arter, inkludert kuhegre , gul-ledet caracara og Galah , har spredt naturlig langt utover sine opprinnelige områder som landbrukspraksis opprettet egnet nye habitat.

Anatomi og fysiologi

Ekstern anatomi til en fugl (eksempel: gulvattet lapwing ): 1 Nebb, 2 Hode, 3 Iris, 4 Elev, 5 Mantel, 6 Mindre dekker , 7 Skulder, 8 Medianomslag, 9 tertials, 10 Rump, 11 Primaries, 12 Vent , 13 Lår, 14 Tibio-tarsal artikulasjon, 15 Tarsus, 16 Foot, 17 Tibia, 18 Belly, 19 Flanks, 20 Breast, 21 Throat, 22 Wattle, 23 Eyestripe

Sammenlignet med andre virveldyr, har fugler en kroppsplan som viser mange uvanlige tilpasninger, for det meste for å lette flukt .

Skjelettsystemet

Skjelettet består av veldig lette bein. De har store luftfylte hulrom (kalt pneumatiske hulrom) som forbinder med luftveiene . Hodeskallebenene hos voksne er smeltet sammen og viser ikke kraniale suturer . De orbitale hulrom som rommer øyeeplet er store og adskilt fra hverandre ved hjelp av en benete septum (skillevegg). Den ryggraden har cervical, thorax, lumbal og kaudale regioner med antall cervical (halsen) virvler svært variabel, og særlig fleksibel, men bevegelsen er redusert i den fremre brystvirvler og som er fraværende i den senere ryggvirvlene. De siste få er smeltet sammen med bekkenet for å danne synsacrum . Ribbenene er flate og brystbenet blir kjølt for å feste flymusklene, bortsett fra i fugleordene som ikke er flyr. Forbenene er modifisert til vinger. Vingene er mer eller mindre utviklet avhengig av art; de eneste kjente gruppene som mistet vingene er de utdøde moa- og elefantfuglene .

Ekskresjonssystem

I likhet med reptilene er fugler primært urikoteliske, det vil si at nyrene deres trekker ut nitrogenholdig avfall fra blodstrømmen og utskiller det som urinsyre , i stedet for urea eller ammoniakk , gjennom urinlederne inn i tarmen. Fugler har ikke urinblære eller utvendig urinrørsåpning, og (med unntak av struts ) utskilles urinsyre sammen med avføring som et halvfast avfall. Imidlertid kan fugler som kolibrier være fakultativt ammonoteliske, og utskiller det meste av nitrogenavfallet som ammoniakk. De utskiller også kreatin , snarere enn kreatinin som pattedyr. Dette materialet, så vel som utgangen fra tarmene, kommer ut av fuglens kloakk . Cloaca er en flerbruksåpning: avfall blir utvist gjennom den, de fleste fugler parrer seg ved å bli med cloaca , og kvinner legger egg fra den. I tillegg skyter mange fuglearter opp pellets .

Det er et vanlig, men ikke universelt trekk hos altricial passerine nestlings (født hjelpeløse, under konstant foreldreomsorg) at i stedet for å utskilles direkte i reiret, produserer de en fecal sac . Dette er en slimdekket pose som lar foreldre enten kaste avfallet utenfor reiret eller å resirkulere avfallet gjennom sitt eget fordøyelsessystem.

Fortplantningssystem

Fugler er utelukkende gonokoriske .

Menn i Palaeognathae (med unntak av kiwiene ), Anseriformes (med unntak av skrikere ) og i rudimentære former i Galliformes (men fullt utviklet i Cracidae ) har en penis , som aldri er tilstede i Neoaves . Lengden antas å være relatert til sædkonkurranse . Når den ikke kopuleres, er den skjult i proctodeumrommet i cloaca, rett innenfor ventilasjonen. Kvinnelige fugler har sperm lagring tubuli som gjør sædcellene å være levedyktig lenge etter copulation, hundre dager i enkelte arter. Sæd fra flere hanner kan konkurrere gjennom denne mekanismen. De fleste kvinnelige fugler har en enkelt eggstokk og en enkelt eggleder , begge på venstre side, men det er unntak: arter i minst 16 forskjellige fuglearter har to eggstokker. Selv disse artene har imidlertid en tendens til å ha en enkelt ovidukt. Det har blitt spekulert i at dette kan være en tilpasning til flukt, men menn har to testikler, og det observeres også at kjønnsorganene i begge kjønn avtar dramatisk i størrelse utenfor hekkesesongen. Også landfugler har vanligvis en enkelt eggstokk, det samme gjør platypus , et eggleggende pattedyr. En mer sannsynlig forklaring er at egget utvikler et skall mens det passerer gjennom eggledningen i løpet av en periode på omtrent en dag, slik at hvis to egg skulle utvikle seg samtidig, ville det være en risiko for å overleve.

Fugler har to kjønn: enten kvinne eller hann . Kjønnet til fugler bestemmes av Z- og W-kjønnskromosomene , snarere enn av X- og Y-kromosomene som finnes i pattedyr . Hannfugler har to Z-kromosomer (ZZ), og kvinnelige fugler har et W-kromosom og et Z-kromosom (WZ).

I nesten alle fuglearter bestemmes et individs kjønn ved befruktning. Imidlertid hevdet en nylig studie å demonstrere temperaturavhengig kjønnsbestemmelse blant den australske børstemarken , for hvilken høyere temperaturer under inkubasjon resulterte i et høyere kvinnelig til mannlig kjønnsforhold . Dette ble imidlertid senere bevist at det ikke var tilfelle. Disse fuglene viser ikke temperaturavhengig kjønnsbestemmelse, men temperaturavhengig kjønnsdødelighet.

Åndedretts- og sirkulasjonssystemer

Fugler har et av de mest komplekse luftveiene i alle dyregrupper. Ved innånding går 75% av den friske luften forbi lungene og strømmer direkte inn i en bakre luftsekk som strekker seg fra lungene og forbinder med luftrom i beinene og fyller dem med luft. De øvrige 25% av luften går direkte inn i lungene. Når fuglen puster ut, strømmer den brukte luften ut av lungene, og den lagrede friske luften fra den bakre luftsekken blir samtidig tvunget inn i lungene. Dermed får fuglens lunger konstant tilførsel av frisk luft under både innånding og utpust. Lydproduksjon oppnås ved bruk av syrinx , et muskulært kammer som inneholder flere trommehinner som divergerer fra den nedre enden av luftrøret; luftrøret er langstrakt hos noen arter, noe som øker volumet av vokalisering og oppfatningen av fuglens størrelse.

Hos fugler stammer hovedarteriene som tar blod fra hjertet fra høyre aortabue (eller svelgebue), i motsetning til i pattedyr der venstre aortabue utgjør denne delen av aorta . Postcava mottar blod fra lemmer via nyreportalsystemet. I motsetning til hos pattedyr, beholder de sirkulerende røde blodcellene hos fugler kjernen .

Hjertetype og funksjoner

Didaktisk modell av et fuglehjerte.

Fuglesirkulasjonssystemet drives av et firekammeret, myogent hjerte inneholdt i en fibrøs perikardial pose. Denne perikardiesekken er fylt med en serøs væske for smøring. Selve hjertet er delt inn i høyre og venstre halvdel, hver med atrium og ventrikkel . Atrium og ventrikler på hver side er atskilt med atrioventrikulære ventiler som forhindrer tilbakestrømning fra ett kammer til det neste under sammentrekning. Å være myogen, opprettholdes hjertets tempo av pacemakerceller som finnes i sinoatrialknuten, som ligger på høyre atrium.

Den sinoatriale noden bruker kalsium for å forårsake en depolariserende signaltransduksjonsvei fra atriet gjennom høyre og venstre atrioventrikulære bunt som kommuniserer sammentrekning til ventriklene. Fuglehjertet består også av muskelbuer som består av tykke bunter av muskuløse lag. I likhet med et pattedyrshjerte er fuglehjertet sammensatt av endokardiale , myokardiale og epikardielle lag. Atriumveggene har en tendens til å være tynnere enn ventrikkelveggene på grunn av den intense ventrikulære sammentrekningen som brukes til å pumpe oksygenert blod gjennom kroppen. Fuglehjerter er generelt større enn pattedyrshjerter sammenlignet med kroppsmasse. Denne tilpasningen gjør at mer blod kan pumpes for å imøtekomme det høye metabolske behovet forbundet med flyging.

Organisasjon

Fugler har et veldig effektivt system for å diffundere oksygen i blodet; fugler har ti ganger større overflate til gassutvekslingsvolum enn pattedyr. Som et resultat har fugler mer blod i kapillærene per volumenhet lunge enn et pattedyr. Arteriene er sammensatt av tykke elastiske muskler for å motstå trykket fra ventrikulære sammentrekninger, og blir stivere når de beveger seg bort fra hjertet. Blod beveger seg gjennom arteriene, som gjennomgår vasokonstriksjon , og inn i arterioler som fungerer som et transportsystem for å distribuere primært oksygen så vel som næringsstoffer til alle kroppens vev. Når arterioler beveger seg bort fra hjertet og inn i individuelle organer og vev, deles de videre for å øke overflatearealet og redusere blodstrømmen. Blod beveger seg gjennom arterioler og beveger seg inn i kapillærene der gassutveksling kan forekomme.

Kapillærer er organisert i kapillærsenger i vev; det er her blod bytter oksygen mot karbondioksidavfall. I kapillærsengene reduseres blodstrømmen for å tillate maksimal diffusjon av oksygen i vevet. Når blodet har blitt deoksygenert, beveger det seg gjennom venules, deretter vener og tilbake til hjertet. Åre, i motsetning til arterier, er tynne og stive da de ikke trenger å tåle ekstremt trykk. Når blodet beveger seg gjennom venene til venene, oppstår det en trakt som kalles vasodilatasjon som bringer blod tilbake til hjertet. Når blodet når hjertet, beveger det seg først inn i høyre atrium, deretter høyre ventrikkel som skal pumpes gjennom lungene for ytterligere gassutveksling av karbondioksidavfall mot oksygen. Oksygenert blod strømmer deretter fra lungene gjennom venstre atrium til venstre ventrikkel der det pumpes ut til kroppen.

Den nikitrerende membranen når den dekker øyet til en maskert lapwing

Nervesystemet

Den nervesystemet er stor i forhold til fuglens størrelse. Den mest utviklede delen av hjernen er den som styrer de flyrelaterte funksjonene, mens lillehjernen koordinerer bevegelse og hjernen styrer atferdsmønstre, navigering, parring og reirbygging . De fleste fugler har dårlig luktesans med bemerkelsesverdige unntak, inkludert kiwier , New World gribber og tubenoser . Fugles visuelle system er vanligvis høyt utviklet. Vannfugler har spesielle fleksible linser, som gir rom for syn i luft og vann. Noen arter har også dobbelt fovea . Fugler er tetrakromatiske og har ultrafiolette (UV) følsomme kjegle celler i øyet, så vel som grønne, røde og blå. De har også doble kjegler , som sannsynligvis vil formidle akromatisk syn .

Mange fugler viser fjærdraktmønstre i ultrafiolett som er usynlige for det menneskelige øye; noen fugler hvis kjønn ser ut som det blotte øye, preges av tilstedeværelsen av ultrafiolette reflekterende flekker på fjærene. Mannlige blå pupper har en ultrafiolett reflekterende kronelapp som vises i frieri ved å holde og løfte nakken. Ultrafiolett lys brukes også til fôring - kestrels har vist seg å lete etter byttedyr ved å oppdage UV-reflekterende urinspormerker igjen på bakken av gnagere. Med unntak av duer og noen få andre arter brukes øyelokkene til fugler ikke til å blinke. I stedet smøres øyet av den niktende membranen , et tredje øyelokk som beveger seg horisontalt. Den niktende membranen dekker også øyet og fungerer som en kontaktlinse hos mange vannfugler. Fuglen retina har en vifte formet blod forsyning system kalt Pecten .

Øynene til de fleste fugler er store, ikke veldig runde og i stand til bare begrenset bevegelse i banene, vanligvis 10-20 °. Fugler med øynene på sidene av hodene har et bredt synsfelt , mens fugler med øynene foran hodet, som ugler, har kikkert og kan estimere dybdeskarpheten . Avian øre mangler ytre pinnae men er dekket av fjær, men i enkelte fugler, som for eksempel Asio , Bubo og otus ugler Disse fjærene danner tufter som ligner ørene. Det indre øret har sneglehinne , men det er ikke spiral som hos pattedyr.

Forsvar og intraspesifikk kamp

Noen få arter er i stand til å bruke kjemisk forsvar mot rovdyr; noen Procellariiformes kan løse ut en ubehagelig mage olje mot en angriper, og noen arter av pitohuis fra Ny-Guinea har en kraftig neurotoxin i deres hud og fjær.

Mangel på feltobservasjoner begrenser vår kunnskap, men det er kjent at det er intraspesifikke konflikter som noen ganger kan føre til personskade eller død. De Screamers ( Anhimidae ), noen jacanas ( Jacana , Hydrophasianus ), sporen-vinger gås ( Plectropterus ) torrent duck ( Merganetta ) med ni arter av vipe ( Vanellus ) bruke en skarp sporen på vingen som et våpen. Dampeendene ( Tachyeres ), gjess og svaner ( Anserinae ), kabalen ( Pezophaps ), skjedeveggene ( Chionis ), noen guaner ( Crax ) og steinbuene ( Burhinus ) bruker en beinben knotten til metacarpal for å slå og hamre motstandere. Jacanas Actophilornis og Irediparra har en utvidet, bladlignende radius. Den utdøde Xenicibis var unik i å ha en langstrakt forben og massiv hånd som sannsynligvis fungerte i kamp eller forsvar som en sammenføyd klubb eller klaff. Svaner kan for eksempel slå til med de benete sporene og bite når de forsvarer egg eller unger.

Fjær, fjærdrakt og vekter

Ugle med lukkede øyne foran lignende farget trestamme delvis skjult av grønne blader
Den forstyrrende mønstrede fjærdrakten til den afrikanske skorpuglen lar den smelte inn i omgivelsene.

Fjær er en egenskap som er karakteristisk for fugler (men også til stede i noen dinosaurer som for tiden ikke anses å være ekte fugler). De gjør det lettere å fly , gir isolasjon som hjelper til med termoregulering , og brukes til visning, kamuflasje og signalering. Det er flere typer fjær, som hver tjener sitt eget formål. Fjær er epidermale vekster festet til huden og oppstår bare i spesifikke hudområder som kalles pterylae . Distribusjonsmønsteret til disse fjærdragene (pterylose) brukes i taksonomi og systematikk. Arrangementet og utseendet på fjær på kroppen, kalt fjærdrakt , kan variere innen art etter alder, sosial status og kjønn .

Fjærdrakt blir regelmessig malt ; standard fjærdrakt av en fugl som har malt etter avl er kjent som " ikke-avl " fjærdrakt, eller - i terminologien Humphrey – Parkes - "grunnleggende" fjærdrakt; avlsfjærdrakter eller variasjoner av grunnfjærdrakt er kjent under Humphrey – Parkes-systemet som " alternative " fjærdrakter. Felling er årlig hos de fleste arter, selv om noen kan ha to fellinger hvert år, og store rovfugler kan felle bare en gang hvert par år. Fuggemønster varierer mellom arter. Hos passerines erstattes flyfjær en om gangen med den innerste primæren som den første. Når den femte av sjette primæren byttes ut, begynner de ytterste tertiærene å falle. Etter at de innerste tertiærene er malt, begynner sekundærene som begynner fra det innerste å falle, og dette fortsetter til de ytre fjærene (sentrifugalmoult). Jo større primære coverts er moulted synkront med den primære at de overlapper hverandre.

Et lite antall arter, som ender og gjess, mister alle sine flyfjær på en gang, og blir midlertidig uten fly. Som en generell regel blir halefjærene malt og erstattet, med utgangspunkt i det innerste paret. Sentripetal multer av halefjær blir imidlertid sett i Phasianidae . Sentrifugalfelgen modifiseres i halefjærene til hakkespett og treklipper , ved at den begynner med det nest innerste fjærparet og avsluttes med det sentrale fjærparet slik at fuglen opprettholder en funksjonell klatrehale. Det generelle mønsteret som ses hos passerines er at primærfagene byttes utover, sekundære innover og halen fra midten og utover. Før hekkingen får kvinnene av de fleste fuglearter en bar avlplaster ved å miste fjær nær magen. Huden der er godt forsynt med blodkar og hjelper fuglen i inkubasjon.

Rød papegøye med gul regning og vingefjær i regningen
Red lory preening

Fjær krever vedlikehold og fugler klipper eller steller dem daglig, og bruker i gjennomsnitt rundt 9% av sin daglige tid på dette. Regningen blir brukt for å børste bort fremmede partikler og å anvende voksaktige sekreter fra uropygial kjertelen ; disse sekreter beskytter fjærenes fleksibilitet og fungerer som et antimikrobielt middel , og hemmer veksten av fjærnedbrytende bakterier . Dette kan suppleres med utskillelsen av maursyre fra maur, som fuglene får gjennom en oppførsel kjent som anting , for å fjerne fjærparasitter.

De vekter av fugler er sammensatt av de samme keratin som nebb, klør, og sporer. De finnes hovedsakelig på tærne og mellomfot , men kan bli funnet lenger opp på ankelen hos noen fugler. De fleste fuglefjell overlapper ikke nevneverdig, bortsett fra i tilfeller av kingfishers og hakkespett . Vekten av fugler antas å være homolog med reptiler og pattedyr.

Flygning

Svart fugl med hvitt bryst i flukt med vingene vendt ned og halen viftet og ned peker
Rastløs fluesnapper i nedslaget av flaksende flyging

De fleste fugler kan fly , noe som skiller dem fra nesten alle andre virveldyrklasser. Fly er det primære bevegelsesmidlet for de fleste fuglearter og brukes til å søke etter mat og for å rømme fra rovdyr. Fugler har forskjellige tilpasninger for flyging, inkludert et lett skjelett, to store flygemuskler, pectoralis (som utgjør 15% av fuglens totale masse) og supracoracoideus, samt en modifisert forben ( vinge ) som fungerer som en aerofoil .

Vingeform og størrelse bestemmer generelt fuglens flystil og ytelse; mange fugler kombinerer drevet, flaksende flyging med mindre energiintensiv svevende flyging. Omtrent 60 eksisterende fuglearter er uten fly , og det samme var mange utdøde fugler. Flyløshet oppstår ofte hos fugler på isolerte øyer, sannsynligvis på grunn av begrensede ressurser og fraværet av rovdyr. Selv om det ikke er mulig å fly, bruker pingviner lignende muskulatur og bevegelser for å "fly" gjennom vannet, det samme gjør noen fugler som er i stand til å fly, slik som alke , skjærvann og dipper .

Oppførsel

De fleste fugler er daglige , men noen fugler, for eksempel mange arter av ugler og nattkar , er nattlige eller krepuskulære (aktive i skumringstider), og mange kystvadere spiser når tidevannet passer, om dagen eller om natten.

Kosthold og fôring

Illustrasjon av hodene til 16 typer fugler med forskjellige former og størrelser nebb
Fôringstilpasninger i nebb

Fugledieter er varierte og inkluderer ofte nektar , frukt, planter, frø, åtsel og forskjellige smådyr, inkludert andre fugler. Den fordøyelsessystemet av fugler er unik, med en avling for lagring og en gizzard som inneholder svelget steiner for sliping mat for å kompensere for mangelen på tennene. De fleste fugler er svært tilpasset for rask fordøyelse for å hjelpe med å fly. Noen trekkfugler har tilpasset seg å bruke protein som er lagret i mange deler av kroppen, inkludert protein fra tarmene, som ekstra energi under trekk.

Fugler som bruker mange strategier for å skaffe mat eller mate på en rekke matvarer kalles generalister, mens andre som konsentrerer tid og krefter på spesifikke matvarer eller har en enkelt strategi for å skaffe mat, regnes som spesialister. Fôringsstrategier for fugler kan variere mye etter art. Mange fugler samler på insekter, virvelløse dyr, frukt eller frø. Noen jakter på insekter ved å plutselig angripe fra en gren. De artene som søker skadedyr insekter anses fordelaktig 'biologiske bekjempelsesmidler' og deres tilstedeværelse oppmuntret i biologisk skadedyrbekjempelse programmer. Kombinerte, insektdyrende fugler spiser 400–500 millioner tonn leddyr årlig.

Nektarmatere som kolibrier , sunbirds , lories og lorikeets har blant annet spesialtilpassede børstetunger og i mange tilfeller regninger designet for å passe med tilpassede blomster. Kiwier og strandfugler med lange regninger sond for hvirvelløse dyr; strandfuglenes varierte regningslengder og fôringsmetoder resulterer i separasjon av økologiske nisjer . Lom , dykking ender , pingviner og alke forfølge byttedyrene under vann, ved hjelp av sine vinger eller føtter for fremdrift, mens teleskop rovdyr som sulids , marsklandet og terner styrter dykke etter sitt bytte. Flamingoer , tre arter av prion og noen ender er filtermatere . Gjess og dabbende ender er først og fremst beite.

Noen arter, inkludert fregattfugler , måker og skuas , driver med kleptoparasitisme og stjeler matvarer fra andre fugler. Kleptoparasitisme antas å være et supplement til mat oppnådd ved jakt, snarere enn en betydelig del av noen arts diett; en studie av store fregattfugler som stjal fra maskerte boobies anslått at fregattfuglene stjal maksimalt 40% av maten deres og i gjennomsnitt bare stjal 5%. Andre fugler er åtsler ; noen av disse, som gribber , er spesialiserte åttespisere, mens andre, som måker, korvider eller andre rovfugler, er opportunister.

Vann og drikking

Vann er nødvendig av mange fugler, selv om deres utskillelsesmåte og mangel på svettekjertler reduserer de fysiologiske kravene. Noen ørkenfugler kan få vannbehovet helt fra fuktighet i maten. De kan også ha andre tilpasninger som å la kroppstemperaturen stige, noe som sparer på fuktighetstap fra fordampningskjøling eller panting. Sjøfugler kan drikke sjøvann og ha saltkjertler inne i hodet som eliminerer overflødig salt ut av neseborene.

De fleste fugler øser vann i nebbet og løfter hodet for å la vann renne ned i halsen. Noen arter, spesielt av tørre soner, som tilhører due , finch , Mousebird , knapp-vaktel og bustard familier er i stand til å suge opp vann uten å måtte vippe tilbake hodet. Noen ørkenfugler er avhengige av vannkilder, og sandgrouse er spesielt kjent for sine daglige menigheter ved vannhull. Hekkende sandgrouse og mange ploverer bærer vann til ungene sine ved å fukte magefjærene. Noen fugler bærer vann til kyllinger i reiret i avlingen, eller gir det opp igjen sammen med mat. Duefamilien, flamingoer og pingviner har tilpasninger for å produsere en næringsvæske som kalles avlingmelk som de gir kyllingene sine.

Fjærpleie

Fjær, som er kritiske for en fugls overlevelse, krever vedlikehold. Bortsett fra fysisk slitasje, møter fjær angrep av sopp, ektoparasittisk fjærmidd og fuglelus . Fjærens fysiske tilstand opprettholdes ved å prehen ofte med påføring av sekreter fra forkjertelen . Fugler bader også i vann eller støv selv. Mens noen fugler dypper på grunt vann, kan flere luftarter gjøre luftdyp i vann, og arboreale arter bruker ofte dugg eller regn som samler seg på bladene. Fugler i tørre regioner bruker løs jord for å støvbade. En oppførsel som kalles anting der fuglen oppfordrer maur til å løpe gjennom fjærdrakten, antas også å hjelpe dem med å redusere ektoparasittbelastningen i fjær. Mange arter vil spre vingene og utsette dem for direkte sollys, og dette antas også å bidra til å redusere sopp- og ektoparasittaktivitet som kan føre til fjærskader.

Migrasjon

Mange fuglearter vandrer for å dra nytte av globale forskjeller i sesongtemperatur , og optimaliserer derfor tilgjengeligheten av matkilder og avlsmiljø. Disse migrasjonene varierer mellom de forskjellige gruppene. Mange landbirds, shorebirds og vannfugler foretar årlige langturer, vanligvis utløst av lengden på dagslys så vel som værforhold. Disse fuglene er preget av en hekkesesong tilbrakt i de tempererte eller polare områdene og en ikke-hekkesesong i de tropiske områdene eller motsatt halvkule. Før migrasjon øker fuglene kroppsfett og reserver betydelig og reduserer størrelsen på noen av organene.

Migrasjon er svært krevende energisk, spesielt ettersom fugler trenger å krysse ørkener og hav uten å fylle drivstoff. Landbirds har en flyrekkevidde på rundt 2500 km (1600 mi), og strandfugler kan fly opp til 4000 km (2500 mi), selv om bar-tailed godwit er i stand til direkteflyvninger på opptil 10.200 km (6.300 mi). Sjøfugler foretar også lange trekk, den lengste årlige flyttingen er av sotete skjærvann , som hekker i New Zealand og Chile og tilbringer den nordlige sommeren mating i Nord-Stillehavet utenfor Japan, Alaska og California , en årlig rundtur på 64 000 km (39 800 mil) ). Andre sjøfugler spres etter avl, og reiser mye, men har ingen fast trekkvei. Albatrosser som hekker i Sørhavet , gjennomfører ofte sirkumpolare turer mellom hekkesesongene.

Et kart over Stillehavet med flere fargede linjer som representerer fugleruter som går fra New Zealand til Korea
Rutene for satellittmerkede bar-tailed godwits som vandrer nordover fra New Zealand . Denne arten har den lengste kjente non-stop migrasjonen av noen art, opp til 10.200 km (6.300 mi).

Noen fuglearter foretar kortere trekk, og reiser bare så langt som nødvendig for å unngå dårlig vær eller skaffe mat. Irruptive arter som boreale finker er en slik gruppe og kan ofte bli funnet på et sted i ett år og fraværende neste år. Denne typen migrasjon er vanligvis knyttet til mattilgjengelighet. Arter kan også reise kortere avstander over en del av deres rekkevidde, med individer fra høyere breddegrader som reiser inn i det eksisterende sortimentet; andre foretar delvis vandringer, der bare en brøkdel av befolkningen, vanligvis kvinner og underdominerende menn, migrerer. Delvis trekk kan utgjøre en stor prosentandel av trekkoppførselen til fugler i noen regioner; i Australia fant undersøkelser at 44% av fuglene som ikke passerte og 32% av passerinen var delvis trekkende.

Høydemigrasjon er en form for kortreist trekk der fugler tilbringer hekkesesongen i større høyder og beveger seg til lavere under suboptimale forhold. Det utløses oftest av temperaturendringer og oppstår vanligvis når de normale territoriene også blir ugjestmilde på grunn av mangel på mat. Noen arter kan også være nomader, uten fast territorium og bevege seg i henhold til vær og mattilgjengelighet. Papegøyer som familie er overveiende verken trekkende eller stillesittende, men anses enten å være spredte, irruptive, nomadiske eller foreta små og uregelmessige vandringer.

Fuglenes evne til å komme tilbake til presise steder over store avstander har vært kjent i lang tid; i et eksperiment utført på 1950-tallet, returnerte et Manx-skjærvann som ble frigitt i Boston i USA, tilbake til sin koloni i Skomer , i Wales innen 13 dager, en avstand på 5 150 km (3200 mi). Fugler navigerer under trekk ved hjelp av en rekke metoder. For dagaktive innvandrere, er solen brukes til å navigere etter dag, og en fantastisk kompass brukes om natten. Fugler som bruker solen kompenserer for solens skiftende posisjon om dagen ved hjelp av en intern klokke . Orientering med stjernekompasset avhenger av posisjonen til konstellasjonene rundt Polaris . Disse er støttet i noen arter av deres evne til å ane jordens geomagnetisme gjennom spesialiserte fotoreseptorer .

Kommunikasjon

Stor brunmønstret bakkefugl med utstrakte vinger hver med en stor flekk i midten
Den oppsiktsvekkende visningen av solstrålen etterligner et stort rovdyr.

Fugler kommuniserer ved hjelp av primært visuelle og auditive signaler. Signalene kan være interspesifikke (mellom arter) og intraspesifikke (innenfor arter).

Fugler bruker noen ganger fjærdrakt for å vurdere og hevde sosial dominans, for å vise avlstilstand hos seksuelt utvalgte arter, eller for å lage truende utstillinger, som i solstrålens etterligning av et stort rovdyr for å avverge hauker og beskytte unge kyllinger. Variasjon i fjærdrakt gjør det også mulig å identifisere fugler, spesielt mellom arter.

Visuell kommunikasjon blant fugler kan også innebære ritualiserte skjermer, som har utviklet seg fra ikke-signaliserende handlinger som forpening, justering av fjærposisjon, hakke eller annen oppførsel. Disse displayene kan signalisere aggresjon eller underkastelse eller kan bidra til dannelsen av parobligasjoner. De mest forseggjorte utstillingene forekommer under frieri, der "danser" ofte dannes av komplekse kombinasjoner av mange mulige komponentbevegelser; hannes avlsuksess kan avhenge av kvaliteten på slike utstillinger.

Fuglesamtaler og sanger , som er produsert i syrinx , er de viktigste måtene fuglene kommuniserer med lyd på . Denne kommunikasjonen kan være veldig kompleks; noen arter kan betjene de to sidene av syrinx uavhengig, slik at det kan produseres to forskjellige sanger samtidig. Samtaler brukes til en rekke formål, inkludert tiltrekning av kompis, evaluering av potensielle kompiser, bånddannelse, krav og vedlikehold av territorier, identifisering av andre individer (for eksempel når foreldre ser etter kyllinger i kolonier eller når ektefeller gjenforenes i begynnelsen av hekkesesongen), og advarselen fra andre fugler om potensielle rovdyr, noen ganger med spesifikk informasjon om trusselens art. Noen fugler bruker også mekaniske lyder for auditiv kommunikasjon. De Coenocorypha Snipes av New Zealand -stasjonen luft gjennom sine fjær, hakkespetter tromme for lang avstand kommunikasjon, og palme cockatoos bruke verktøy for å tromme.

Flokking og andre foreninger

massiv flokk med bittesmå fugler sett på avstand, slik at fugler fremstår som flekker
Rødnebbede queleas , den mest tallrike fuglearten, danner enorme flokker - noen ganger titusener sterke.

Mens noen fugler i det vesentlige er territoriale eller lever i små familiegrupper, kan andre fugler danne store flokker . De viktigste fordelene med strømning er sikkerhet i antall og økt fôringseffektivitet. Forsvar mot rovdyr er spesielt viktig i lukkede habitater som skoger, hvor bakholdsrovdyr er vanlig og flere øyne kan gi et verdifullt varslingssystem. Dette har ført til utvikling av mange fôringsflokker med blandede arter , som vanligvis består av et lite antall av mange arter; disse flokkene gir sikkerhet i antall, men øker potensiell konkurranse om ressurser. Kostnadene ved strømning inkluderer mobbing av sosialt underordnede fugler av mer dominerende fugler og reduksjon av fôringseffektiviteten i visse tilfeller.

Fugler danner noen ganger også assosiasjoner med arter som ikke er fugler. Stikkdykkende sjøfugler assosieres med delfiner og tunfisk , som skyver fisking mot overflaten. Hornbills har et mutualistisk forhold til dvergmongoes , der de fôrer sammen og advarer hverandre om nærliggende rovfugler og andre rovdyr.

Hvil og ro

Rosa flamingo med grå ben og lang nakke presset mot kropp og hode gjemt under vingene
Mange fugler, som denne amerikanske flamingo , stikker hodet i ryggen når de sover

De høye metabolske hastighetene for fugler i løpet av den aktive delen av dagen suppleres med hvile andre ganger. Sovende fugler bruker ofte en type søvn kjent som årvåken søvn, hvor perioder med hvile er ispedd raske "øyekikker" som åpner øynene, slik at de kan være følsomme for forstyrrelser og muliggjøre rask flukt fra trusler. Swifts antas å være i stand til å sove i fly, og radarobservasjoner antyder at de orienterer seg for å møte vinden i roing-flighten. Det har blitt antydet at det kan være visse typer søvn som er mulig selv når du er på flukt.

Noen fugler har også vist kapasiteten til å falle i søvn med langsom bølge en hjernehalvdel av gangen. Fuglene har en tendens til å utøve denne evnen avhengig av posisjonen i forhold til utsiden av flokken. Dette kan tillate at øyet overfor den sovende halvkulen forblir årvåken for rovdyr ved å se de ytre kantene av flokken. Denne tilpasningen er også kjent fra marine pattedyr . Felles roosting er vanlig fordi det senker tapet av kroppsvarme og reduserer risikoen forbundet med rovdyr. Rosteplasser velges ofte med tanke på termoregulering og sikkerhet.

Mange sovende fugler bøyer hodet over ryggen og stikker regningene i ryggfjærene, selv om andre plasserer nebbet blant brystfjærene. Mange fugler hviler på ett ben, mens noen kan trekke opp beina i fjærene, spesielt i kaldt vær. Sittefugler har en sene-låsemekanisme som hjelper dem å holde fast på abboren når de sover. Mange bakkefugler, som vaktler og fasaner, bor i trær. Noen få papegøyer av slekten Loriculus henger opp ned. Noen kolibrier går i en nattlig tilstand av torpor ledsaget av en reduksjon av metabolske hastigheter. Denne fysiologiske tilpasnings viser i nesten hundre andre arter, inkludert owlet-nightjars , nightjars og woodswallows . Én art, den vanlige fattigdommen , kommer til og med inn i en dvale . Fugler har ikke svettekjertler, men de kan kjøle seg ned ved å flytte til skyggen, stå i vann, pesende, øke overflatearealet, flagre halsen eller ved å bruke spesiell oppførsel som urohidrose for å kjøle seg ned.

Oppdrett

Sosiale systemer

Fuglen vender opp med grønt ansikt, svart bryst og rosa underkropp. Omfattende lange fjær på vingene og halen.
I likhet med andre i familien har den mannlige Raggiana-paradisfuglen forseggjort avlsfjærdrakt som brukes til å imponere kvinner.

Nittifem prosent av fugleartene er sosialt monogame. Disse artene pares i minst lengden på hekkesesongen, eller - i noen tilfeller - i flere år eller til en makkers død. Monogami tillater både faderlig omsorg og biparental omsorg , noe som er spesielt viktig for arter der kvinner krever menn hjelp for vellykket stamfisk oppdragelse. Blant mange sosialt monogame arter er ekstrakoppulasjon (utroskap) vanlig. Slik oppførsel forekommer vanligvis mellom dominerende menn og kvinner paret med underordnede hanner, men kan også være et resultat av tvungen kopulering hos ender og andre anatider .

For kvinner inkluderer mulige fordeler med ekstra par-kopulering å få bedre gener for hennes avkom og forsikre seg mot muligheten for infertilitet hos ektefellen. Hannearter av arter som deltar i ekstrakoppulasjoner, vil nøye beskytte kompisene sine for å sikre avkommet til avkommet de oppdretter.

Andre parringssystemer, inkludert polygyni , polyandri , polygami , polygynandri og promiskuitet , forekommer også. Polygame avlssystemer oppstår når hunner er i stand til å oppdra brød uten hjelp fra hanner. Noen arter kan bruke mer enn ett system, avhengig av omstendighetene.

Avl innebærer vanligvis en eller annen form for frieri, vanligvis utført av hannen. De fleste skjermer er ganske enkle og involverer en slags sang . Noen skjermer er imidlertid ganske forseggjorte. Avhengig av art, kan disse omfatte tromming på vinger eller hale, dans, flyturer eller felles lekking . Kvinner er vanligvis de som driver valg av partnere, men i polyandrous phalaropes er dette omvendt: vanligere menn velger fargerike kvinner. Fôring , fakturering og allreening utføres ofte mellom partnere, vanligvis etter at fuglene har paret seg og parret seg.

Homofil oppførsel har blitt observert hos menn eller kvinner i mange fuglearter, inkludert kopulasjon, parbinding og felles foreldre til kyllinger. Over 130 fuglearter over hele verden deltar i seksuelle interaksjoner mellom samme kjønn eller homofil oppførsel. "Frierier av samme kjønn kan involvere forseggjorte utstillinger, synkroniserte danser, gaveutdelingsseremonier eller oppførsel på bestemte utstillingsområder, inkludert bowers, arenaer eller lekser."

Territorier, hekking og inkubasjon

Mange fugler forsvarer aktivt et territorium fra andre av samme art i hekkesesongen; vedlikehold av territorier beskytter matkilden for deres kyllinger. Arter som ikke klarer å forsvare fôringsområder, for eksempel sjøfugler og swifts , hekker ofte i kolonier i stedet; dette antas å tilby beskyttelse mot rovdyr. Koloniale oppdrettere forsvarer små hekkeplasser, og konkurransen mellom og innenfor arter for hekkeplasser kan være intens.

Alle fugler legger amniotiske egg med harde skall laget hovedsakelig av kalsiumkarbonat . Hull- og gravhekkearter har en tendens til å legge hvite eller bleke egg, mens åpne hekkere legger kamuflerte egg. Det er imidlertid mange unntak fra dette mønsteret; de hekkende nattekarene har bleke egg, og kamuflasje er i stedet levert av fjærdrakten. Arter som er ofre for avlsparasitter har forskjellige eggfarger for å forbedre sjansene for å oppdage et parasittegg, noe som tvinger kvinnelige parasitter til å matche eggene sine til vertene.

Gul vever (fugl) med svart hode henger et opp og ned reir vevd ut av gressplanter.
Mannlige vevere med gylden rygg konstruerer forseggjorte hengende reir av gresset.

Fugleegg legges vanligvis i et rede . De fleste arter skaper litt forseggjorte reir, som kan være kopper, kupler, tallerkener, sengeskrap, hauger eller gravhuller. Noen fuglereder er imidlertid ekstremt primitive; albatross reir er ikke mer enn en skrape på bakken. De fleste fugler bygger reir i skjulte, skjulte områder for å unngå rovdyr, men store eller koloniale fugler - som er mer i stand til å forsvare - kan bygge mer åpne reir. Under reirbyggingen oppsøker noen arter plantemateriale fra planter med parasittreduserende giftstoffer for å forbedre kyllingens overlevelse, og fjær brukes ofte til reirisolering. Noen fuglearter har ingen reir; klippen hekkende vanlig lomvi legger eggene sine på bar stein, og mannlige keiserpingviner holder egg mellom kroppen og føttene. Fraværet av reir er spesielt utbredt hos bakkenærende arter der de nyklekkede ungene er forfosial .

Reir laget av halm med fem hvite egg og ett grått flekket egg
Rede av en østlig phoebe som har blitt parasitisert av en brunhodet cowbird .

Inkubasjon , som optimaliserer temperaturen for kyllingutvikling, begynner vanligvis etter at det siste egget er lagt. I monogame arter deles inkubasjonsplikter ofte, mens i polygame arter er en forelder helt ansvarlig for inkubasjon. Varme fra foreldre går over til eggene gjennom ynglepletter , områder med bar hud på underlivet eller brystet fra de rugende fuglene. Inkubasjon kan være en energisk krevende prosess; voksne albatrosser, for eksempel, mister så mye som 83 gram (2,9 oz) kroppsvekt per dag med inkubasjon. Varmen for inkubering av megapodene kommer fra solen, forfallende vegetasjon eller vulkanske kilder. Inkubasjonsperioder varierer fra 10 dager (hos hakkespett , gjøk og passerinefugl ) til over 80 dager (i albatrosser og kiwier ).

Mangfoldet av egenskaper hos fugler er stort, noen ganger til og med i nært beslektede arter. Flere fugleegenskaper sammenlignes i tabellen nedenfor.

Arter Voksen vekt
(gram)
Inkubasjon
(dager)
Clutcher
(per år)
Clutch størrelse
Ruby-throated kolibri ( Archilochus colubris ) 3 1. 3 2.0 2
Gråspurv ( Passer domesticus ) 25 11 4.5 5
Større roadrunner ( Geococcyx californianus ) 376 20 1.5 4
Tyrkias gribb ( Cathartes aura ) 2200 39 1.0 2
Laysan albatross ( Diomedea immutabilis ) 3.150 64 1.0 1
Magellanic penguin ( Spheniscus magellanicus ) 4000 40 1.0 1
Kongeørn ( Aquila chrysaetos ) 4.800 40 1.0 2
Vill kalkun ( Meleagris gallopavo ) 6.050 28 1.0 11

Foreldreomsorg og flyktning

På tidspunktet for klekking varierer kyllinger i utvikling fra hjelpeløs til uavhengig, avhengig av art. Hjelpeløse kyllinger kalles altricial , og har en tendens til å bli født små, blinde , immobile og nakne; kyllinger som er mobile og fjærete etter klekking blir betegnet som forkosial . Altricial kyllinger trenger hjelp med termoregulering og må ruges lenger enn precocial kyllinger. Ungene av mange fuglearter passer ikke nøyaktig inn i verken den forkosiale eller altricial-kategorien, de har noen aspekter av hver og faller dermed et sted på et "altricial-precocial spectrum". Kyllinger hverken ekstreme, men favoriserer den ene eller den andre, kan kalles semi-precocial eller semi-altricial .

Kolibri som ligger på kanten av et lite rede, plasserer mat i munnen til en av to kyllinger
En kvinnelig Calliope kolibri som fôrer fullvokste kyllinger.

Foreldreomsorgens lengde og natur varierer mye mellom forskjellige ordener og arter. På et ytterpunkt slutter foreldreomsorg i megapoder ved klekking; den nyklekkede kyllingen graver seg ut av reirhaugen uten foreldrehjelp og kan klare seg selv med en gang. På den andre ytterpunktet har mange sjøfugler lengre perioder med foreldreomsorg, den lengste er den store fregattenfuglen , hvis kyllinger tar opptil seks måneder å fly og blir matet av foreldrene i opptil 14 måneder til. Den dama vakt fasen beskriver en periode på avl i løpet av hvilken en av de voksne fugler er til stede hele tiden på reiret etter at kyllingene er klekket. Hovedformålet med vaktstadiet er å hjelpe avkom til å termoregulere og beskytte dem mot predasjon.

Hos noen arter bryr begge foreldrene seg om nestling og yngling; i andre er slik omsorg bare ansvaret for ett kjønn. I noen arter vil andre medlemmer av den samme arten - vanligvis nære slektninger til avlsparet , som avkom fra tidligere katter - hjelpe til med oppveksten av de unge. Slike alloparenting er spesielt vanlig blant Corvida , som inkluderer slike fugler som de sanne kråkene , australsk skjære og eventyr , men har blitt observert i arter som er så forskjellige som rifleman og rød drage . Blant de fleste grupper av dyr er mannlig foreldreomsorg sjelden. Hos fugler er det imidlertid ganske vanlig - mer enn i noen annen virveldyrklasse. Selv om forsvar, inkubasjon og fôring av fugler ofte er delte oppgaver, er det noen ganger en arbeidsdeling der en ektefelle påtar seg hele eller det meste av en bestemt plikt.

Poenget der unger flykter varierer dramatisk. Kyllingene fra Synthliboramphus murrelets, som den gamle murrelet , forlater reiret natten etter at de klekkes, følger foreldrene sine ut på havet, hvor de blir reist opp fra jordiske rovdyr. Noen andre arter, som ender, flytter ungene sine fra reiret i tidlig alder. I de fleste arter forlater kyllinger reiret like før, eller kort tid etter, er de i stand til å fly. Mengden foreldreomsorg etter flukt varierer; albatross-kyllinger forlater reiret alene og får ikke ytterligere hjelp, mens andre arter fortsetter litt fôring etter flukt. Kyllinger kan også følge foreldrene sine under deres første migrasjon .

Brood parasitter

Broodparasitisme , der et egglag etterlater eggene sine med en andres yngel, er mer vanlig blant fugler enn noen annen type organisme. Etter at en parasittfugl har lagt eggene i en annen fuglerede, blir de ofte akseptert og oppdratt av verten på bekostning av vertsens egen kull. Broodparasitter kan enten være obligatoriske avlsparasitter , som må legge eggene i reirene til andre arter fordi de ikke er i stand til å oppdra sine egne unge, eller ikke-obligatoriske avlsparasitter , som noen ganger legger egg i reirene til den spesifikke for å øke reproduktiviteten. produksjon selv om de kunne ha oppdratt sine egne unger. Hundre fuglearter, inkludert honningledere , isterider og ender , er obligatoriske parasitter, men de mest berømte er gjøkene . Noen avlsparasitter er tilpasset for å klekke ut før vertsungene sine, noe som gjør at de kan ødelegge vertsens egg ved å skyve dem ut av reiret eller drepe vertsens kyllinger; Dette sikrer at all mat som bringes til reiret, blir matet til de parasittiske kyllingene.

Seksuelt utvalg

Påfuglhalen under flukt, det klassiske eksemplet på en Fisherian runaway

Fugler har utviklet en rekke parringsatferd , med påfuglhalen som kanskje det mest berømte eksemplet på seksuell seleksjon og Fisherian runaway . Vanlige seksuelle dimorfier som størrelse og fargeforskjeller er energisk dyre egenskaper som signaliserer konkurransedyktige avlsituasjoner. Mange typer seksuelt seleksjon av fugler er identifisert; interseksuell utvalg, også kjent som kvinnelig valg; og intraseksuell konkurranse, der individer av det rikere kjønn konkurrerer med hverandre om privilegiet å pare seg. Seksuelt utvalgte trekk utvikler seg ofte til å bli mer uttalt i konkurransedyktige avlsituasjoner til egenskapen begynner å begrense individets kondisjon. Konflikter mellom individuell egnethet og signaltilpasninger sørger for at seksuelt utvalgte ornamenter som fjærdraktfarging og frieri er "ærlige" trekk. Signaler må være kostbare for å sikre at bare personer av god kvalitet kan presentere disse overdrevne seksuelle ornamenter og atferd.

Innavl depresjon

Innavl forårsaker tidlig død ( innavlsdepresjon ) i sebrafinken Taeniopygia guttata . Embryooverlevelse (det vil si klekking av fruktbare egg) var signifikant lavere for par med sib-sib paring enn for ikke-relaterte par.

Darwins finch Geospiza scandens opplever innavlsdepresjon (redusert overlevelse av avkom), og størrelsen på denne effekten påvirkes av miljøforhold som lav mattilgjengelighet.

Innavl unngåelse

Incestuøse parringer av den lilla-kronede eventyrnøkkelen Malurus coronatus resulterer i alvorlige kondisjonskostnader på grunn av innavlsdepresjon (mer enn 30% reduksjon i eggets klekkbarhet). Kvinner paret med relaterte menn kan gjennomføre ekstra parparinger (se Promiskuitet # Andre dyr for 90% hyppighet hos fuglearter) som kan redusere de negative effektene av innavl. Imidlertid er det økologiske og demografiske begrensninger for ekstra paringsparringer. Ikke desto mindre inneholdt 43% av brødene som ble produsert av incestuøst parede kvinner ekstra par unge.

Innavlsdepresjon forekommer i stormeisen ( Parus major ) når avkom som er produsert som et resultat av parring mellom nære slektninger viser redusert kondisjon. I naturlige populasjoner av Parus major unngås innavl ved spredning av individer fra fødestedet, noe som reduserer sjansen for parring med en nær slektning.

Sørlige pied- babblers Turdoides bicolor ser ut til å unngå innavl på to måter. Den første er gjennom spredning, og den andre er ved å unngå kjente gruppemedlemmer som kompiser. Selv om både menn og kvinner sprer seg lokalt, beveger de seg utenfor området der det er sannsynlig at genetisk relaterte individer vil oppstå. Innenfor sin gruppe får enkeltpersoner bare avlsposisjoner når oppdretter av motsatt kjønn ikke er relatert.

Kooperativ avl hos fugler forekommer vanligvis når avkom, vanligvis hanner, forsinker spredning fra sin fødegruppe for å forbli hos familien for å hjelpe yngre familie. Kvinnelige avkom blir sjelden hjemme og spres over avstander som gjør at de kan avle uavhengig, eller bli med i ikke-relaterte grupper. Generelt unngås innavl fordi det fører til en reduksjon i avkommefitness ( innavlsdepresjon ) på grunn av det homozygote uttrykket av skadelige recessive alleler. Kryssbefruktning mellom ikke-relaterte individer fører vanligvis til maskering av skadelige recessive alleler i avkom.

Økologi

Gran Canaria blå bafink , et eksempel på en fugl som er svært spesialisert i sitt habitat, i dette tilfellet i de kanariske furuskogene .

Fugler inntar et bredt spekter av økologiske stillinger. Mens noen fugler er generalister, er andre høyt spesialiserte i deres habitat- eller matbehov. Selv innenfor et enkelt habitat, for eksempel en skog, varierer nisjene okkupert av forskjellige fuglearter, med noen arter som fôrer seg i skogsbaldakinen , andre under baldakinen og igjen andre på skogbunnen. Skogfugler kan være insektdyr , frugivorer og nektarivorer . Akvatiske fugler spiser vanligvis ved fiske, plantespising og piratkopiering eller kleptoparasitisme . Rovfugler er spesialister på jakt på pattedyr eller andre fugler, mens gribber er spesialiserte åtsler . Avivores er dyr som er spesialister på å bytte fugler.

Noen fugler som fôrer nektar, er viktige pollinatorer, og mange frugivorer spiller en nøkkelrolle i spredning av frø. Planter og pollinerende fugler vokser ofte sammen , og i noen tilfeller er en blomster primærbestøver den eneste arten som er i stand til å nå sin nektar.

Fugler er ofte viktige for øyøkologien. Fugler har ofte nådd øyer som pattedyr ikke har; på disse øyene kan fugler oppfylle økologiske roller som vanligvis spilles av større dyr. For eksempel var i New Zealand ni arter av moa viktige nettlesere, det samme er kererū og kokako i dag. I dag beholder plantene i New Zealand de defensive tilpasningene som ble utviklet for å beskytte dem mot utdødd moa. Hekkende sjøfugl kan også påvirke økologien til øyer og omkringliggende hav, hovedsakelig gjennom konsentrasjon av store mengder guano , som kan berike den lokale jorda og de omkringliggende havene.

Et bredt utvalg av metoder for feltøkologisk økologi , inkludert tellinger, redeovervåking og fangst og markering, brukes til å forske på fugleøkologi.

Forholdet til mennesker

Siden fugler er svært synlige og vanlige dyr, har mennesker hatt et forhold til dem siden menneskehetens morgen. Noen ganger er disse forholdene mutualistiske , som den samarbeidende honninginnsamlingen blant honningledere og afrikanske folk som Borana . Andre ganger kan de være commensal , som når arter som gråspurv har nytt godt av menneskelige aktiviteter. Flere fuglearter har blitt kommersielt betydelige skadedyr i jordbruket, og noen utgjør en luftfartsfare . Menneskelig aktivitet kan også være skadelig, og har truet mange fuglearter av utryddelse ( jakt , avian blyforgiftning , plantevernmidler , roadkill , vindturbin dreper og predasjon av kjæledyr katter og hunder er vanlige dødsårsaker for fugler).

Fugler kan fungere som vektorer for å spre sykdommer som psittacosis , salmonellose , campylobacteriosis , mycobacteriosis (aviær tuberkulose ), aviær influensa (fugleinfluensa), giardiasis og cryptosporidiosis over lange avstander. Noen av disse er zoonotiske sykdommer som også kan overføres til mennesker.

Økonomisk betydning

Illustrasjon av fisker på flåte med stolpe for å peke og mange svarte fugler på flåte
Asiatiske fiskeres bruk av skarver er i bratt tilbakegang, men overlever i noen områder som en turistattraksjon.

Tamme fugler oppdratt til kjøtt og egg, kalt fjærfe , er den største kilden til animalsk protein spist av mennesker; i 2003 ble det produsert 76 millioner tonn fjærfe og 61 millioner tonn egg over hele verden. Kyllinger står for mye av menneskelig fjærkreforbruk, selv om tamme kalkuner , ender og gjess også er relativt vanlige. Mange fuglearter blir også jaktet på kjøtt. Fugljakt er først og fremst en fritidsaktivitet unntatt i ekstremt ubebygde områder. De viktigste fuglene som er jaktet i Nord- og Sør-Amerika er vannfugler; andre mye jaktede fugler inkluderer fasaner , ville kalkuner , vaktler, duer , patridge , rype , snipe og woodcock . Fårekylling er også populært i Australia og New Zealand. Selv om noen jakt, for eksempel fårekyllinger, kan være bærekraftig, har jakt ført til utryddelse eller fare for dusinvis av arter.

Andre kommersielt verdifulle produkter fra fugler inkluderer fjær (spesielt dun av gjess og ender), som brukes som isolasjon i klær og sengetøy, og avføring fra sjøfugler ( guano ), som er en verdifull kilde til fosfor og nitrogen. Den salpeterkrigen , noen ganger kalt Guano krigen ble utkjempet delvis over kontrollen av guano innskudd.

Fugler har blitt tammet av mennesker både som kjæledyr og for praktiske formål. Fargerike fugler, som papegøyer og mynas , avles i fangenskap eller holdes som kjæledyr, en praksis som har ført til ulovlig handel med noen truede arter . Falker og skarver har lenge vært brukt til henholdsvis jakt og fiske . Budbringerduer , brukt siden minst 1 e.Kr., forble viktige så nylig som 2. verdenskrig . I dag er slike aktiviteter vanligere enten som hobbyer, for underholdning og turisme, eller for idretter som dueløp .

Amatør fugleentusiaster (kalt fuglekikkere, twitchers eller, mer vanlig, birders ) nummer i millioner. Mange huseiere erigert fuglebrett nær hjemmene sine for å tiltrekke ulike arter. Fôring av fugler har vokst til en millionindustri; For eksempel anslår anslagsvis 75% av husholdningene i Storbritannia mat til fugler på et eller annet tidspunkt om vinteren.

I religion og mytologi

Tresnitt av tre langbeinte og langhalsede fugler
"The 3 of Birds" av mesteren av spillkortene , Tyskland fra 1400-tallet

Fugler spiller fremtredende og mangfoldige roller i religion og mytologi. I religion kan fugler tjene som enten budbringere eller prester og ledere for en guddom , for eksempel i Cult of Makemake , der Tangata-manuen Påskeøya fungerte som høvdinger eller som ledsagere, som i tilfelle Hugin og Munin , to vanlige ravner som hvisket nyheter i ørene til den norrøne guden Odin . I flere sivilisasjoner i det antikke Italia , særlig etruskisk og romersk religion , var prester involvert i augury , eller tolket ordene til fugler mens "auspex" (som ordet "lovende" er hentet fra) så på deres aktiviteter for å forutsi hendelser.

De kan også tjene som religiøse symboler , som da Jona ( hebraisk : יוֹנָה , due ) legemliggjorde den skrekk, passivitet, sorg og skjønnhet som tradisjonelt er forbundet med duer. Fugler er selv blitt guddommeliggjort, som i tilfelle den vanlige påfuglen , som oppleves som Moder Jord av folket i Sør-India. I den gamle verden ble duer brukt som symboler på den mesopotamiske gudinnen Inanna (senere kjent som Ishtar), den kanaaneiske modergudinnen Asherah og den greske gudinnen Afrodite . I det gamle Hellas hadde Athena , gudinnen for visdom og skytsguddom i Athen , en liten ugle som symbol . I religiøse bilder bevart fra Inca- og Tiwanaku-imperiene, er fugler avbildet i ferd med å overskride grenser mellom jordiske og underjordiske åndelige riker. Urfolk i de sentrale Andesfjellene opprettholder legender om fugler som går til og fra metafysiske verdener.

I kultur og folklore

Malte fliser med design av fugler fra Qajar-dynastiet

Fugler har vært med i kultur og kunst siden forhistorisk tid, da de ble representert i tidlige hulemalerier . Noen fugler har blitt oppfattet som monstre, inkludert den mytologiske Roc og maori legendariske Pouākai , en gigantisk fugl i stand til å rive mennesker. Fugler ble senere brukt som maktsymboler, som i den storslåtte påfugltronen til Mughal og persiske keisere. Med ankomsten av vitenskapelig interesse for fugler, ble mange fuglemalerier bestilt for bøker.

Blant de mest berømte av disse fuglekunstnerne var John James Audubon , hvis malerier av nordamerikanske fugler var en stor kommersiell suksess i Europa, og som senere lånte ut sitt navn til National Audubon Society . Fugler er også viktige skikkelser i poesien; for eksempel innlemmet Homer nattergaler i Odyssey , og Catullus brukte en spurv som et erotisk symbol i sin Catullus 2 . Forholdet mellom en albatross og en seiler er det sentrale temaet for Samuel Taylor Coleridge 's Balladen om den gamle sjømannen , noe som førte til bruken av uttrykket som et bilde på en 'belastning' . Andre engelske metaforer stammer fra fugler; gribfond og gribinvestorer tar for eksempel navnet sitt fra den rensende gribben.

Oppfatningen av fuglearter varierer på tvers av kulturer. Ugler er assosiert med uflaks, hekseri og død i deler av Afrika, men blir sett på som kloke i store deler av Europa. Hoopoes ble ansett som hellig i det gamle Egypt og symboler på dyd i Persia , men ble sett på som tyver over store deler av Europa og krigsforbrytere i Skandinavia . I heraldikk vises ofte fugler, særlig ørner , i våpenskjold .

I musikk

I musikk har fuglesang påvirket komponister og musikere på flere måter: de kan inspireres av fuglesang; de kan med vilje etterligne fuglesang i en komposisjon, slik Vivaldi , Messiaen og Beethoven gjorde, sammen med mange senere komponister; de kan innlemme opptak av fugler i verkene sine, slik Ottorino Respighi først gjorde; eller som Beatrice Harrison og David Rothenberg , kan de duette med fugler.

Bevaring

Stor svart fugl med fjærfritt hode og hekta regning
The California condor gang nummerert bare 22 fugler, men bevaringstiltak har reist som til over 500 i dag.

Selv om menneskelige aktiviteter har tillatt utvidelse av noen få arter, som fjøsesvalen og europeisk stearinlys , har de forårsaket bestandsnedgang eller utryddelse i mange andre arter. Over hundre fuglearter er utryddet i historisk tid, selv om de mest dramatiske menneskeskapte fugleutryddelsene, som utryddet anslagsvis 750–1800 arter, skjedde under den menneskelige koloniseringen av Melanesiske , Polynesiske og Mikronesiske øyer. Mange fuglebestander synker over hele verden, med 1 227 arter oppført som truet av BirdLife International og IUCN i 2009.

Den mest siterte menneskelige trusselen mot fugler er tap av habitat . Andre trusler inkluderer hunting, utilsiktet dødelighet på grunn av sammenstøt med bygninger eller kjøretøyer , linefiske bifangst , forurensning (herunder oljeutslipp og bruk av plantevernmidler), konkurranse og predasjon fra nonnative invasive arter og klimaendringer.

Regjeringer og bevaringsgrupper arbeider for å beskytte fugler, enten ved å vedta lover som bevarer og gjenoppretter fuglens habitat eller ved å etablere befolkninger i fangenskap for gjeninnføring. Slike prosjekter har gitt noen suksesser; en studie anslått at bevaringsarbeidet reddet 16 fuglearter som ellers ville ha blitt utryddet mellom 1994 og 2004, inkludert kondor i California og Norfolk-undulat .

Se også

Merknader

Videre lesning

 • Roger Lederer und Carol Burr: Latein für Vogelbeobachter: über 3000 ornithologische Begriffe erklärt und erforscht , aus dem Englischen übersetzt von Susanne Kuhlmannn-Krieg, Verlag DuMont, Köln 2014, ISBN   978-3-8321-9491-8 .
 • del Hoyo, Josep; Elliott, Andrew; Sargatal, Jordi (red.): Handbook of the Birds of the World (17-volks leksikon), Lynx Edicions, Barcelona, ​​1992–2010. ( Bind 1: Struts til ender : ISBN   978-84-87334-10-8 , etc.).
 • All the Birds of the World , Lynx Edicions, 2020.
 • National Geographic Field Guide to Birds of North America , National Geographic, 7. utgave, 2017. ISBN   9781426218354
 • National Audubon Society Field Guide to North American Birds: Eastern Region , National Audubon Society, Knopf.
 • National Audubon Society Field Guide to North American Birds: Western Region , National Audubon Society, Knopf.
 • Svensson, Lars: Birds of Europe , Princeton University Press, andre utgave, 2010. ISBN   9780691143927
 • Svensson, Lars: Collins Bird Guide: The Most Complete Guide to the Birds of Britain and Europe , Collins, 2. utgave, 2010. ISBN   978-0007268146

Eksterne linker

Lytt til denne artikkelen ( 4 minutter )
Talt Wikipedia-ikon
Denne lydfilen ble opprettet fra en revisjon av denne artikkelen datert 5. januar 2008 , og gjenspeiler ikke påfølgende redigeringer.  ( 05-01-2008 )


Media relatert til Birds på Wikimedia Commons