Halvt redusert skala - Half diminished scale

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Halvt redusert skala
Modi I , II , III , IV , V , VI, VII
Komponentplasser
C , D , E , F , G , A , B
Kvaliteter
Antall tonehøyde klasser 7
Forte nummer 7-34
Komplement 5-34

Den halvt reduserte skalaen eller Sisyphean Scale er en musikalsk skala på syv notater . Det er mer kjent som Locrian 2 skala , et navn som unngår forvirring med redusert skala og halv redusert syvende akkord (mindre syvende, forminsket kvint). Det er den sjette modusen for den stigende formen til den melodiske mindre skalaen (eller jazzskalaen ).

 {\ override Score.TimeSignature # 'stencil = ## f \ relative c' {\ clef diskant \ time 7/4 c4 ^ \ markup {Half redusert skala på C} d es f ges aes bes c2}}

I nøkkelen til C er den halvt reduserte skalaen bygget på D assosiert med D m 7 5 , som fungerer som et ii ø 7 akkord i moll (se akkordskala system ).

Den Locrian 2-skala er ofte brukt i jazz og noen stein. Det er ofte praktisert av slike neoklassisk metall Logic Michael Romeo , og slike jazzpianistene som Oscar Peterson og Jonah Cristall-Clarke.

Referanser

Eksterne linker